• +48 662 144 425
  • biuro@abix.info.pl

Staramy się, aby w naszych projektach odnaleźli Państwo wszystko to, co dla Was najważniejsze: Funkcjonalność, łatwość obsługi, pewność działania.
Staramy się stosować rozwiązania optymalne dla klientów, zawsze przed rozpoczęciem współpracy rozmawiamy, aby dowiedzieć się, co jest ważne dla Was. Możecie zawsze liczyć na naszą pomoc w trudnych sytuacjach.

Lokalizacja firmy:


Większy widok mapy - Open Street Map na licencji CC-BY-SA
Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami legislacyjnym w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług („VAT”), od 1 lipca 2018 r. wprowadzona zostanie możliwość płatności w tzw. systemie podzielonej płatności (z ang. split payment). Ustawa zakłada, że nabywca towarów i usług może dokonać na rzecz sprzedawcy płatności, w której wartość transakcji brutto zostanie podzielona na kwotę netto oraz wartość VAT. Wartość netto zostanie przekazana rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a wartość podatku VAT na tzw. rachunek VAT, założony przez bank dla każdego przedsiębiorcy dla którego jest prowadzony rachunek rozliczeniowy.
Wybór sposobu zapłaty należy do kupującego (czyli w tym wypadku do Państwa). Jednak prawidłowa płatność split payment wymaga spełnienia określonych warunków. Dlatego na wypadek, gdybyście się Państwo zdecydowali na zapłatę w taki sposób, prosimy o zachowanie tych, określonych poniżej, warunków. Płatność w ramach mechanizmu split payment wymaga spełnienia następujących przesłanek: W celu skutecznego dokonania płatności będą Państwo musieli dysponować prawidłowymi informacjami w zakresie wynikających z faktury: kwoty VAT, kwoty brutto, numeru faktury i nr NIP sprzedawcy. Wskazujemy ponadto, że spoczywa na Państwu odpowiedzialność za wprowadzenie prawidłowych danych. Obciążenie rachunku VAT celem dokonania płatności z tytułu nabycia towarów lub usług może być dokonane wyłącznie w zakresie zapłaty podatku VAT z tytułu otrzymanej faktury, zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo bankowe.
Informujemy ponadto, że: